logo

МАТИЧНИ БРОЈ:         28158181 

ПИБ:                         108760238
 
ТЕКУЋИ РАЧУН  - Банкa INTESA
ДИН. РАЧУН:                 160-420940-02  
ДЕВ. РАЧУН:           00-540-0001073.4